Växjö universitet går mot strömmen och ökar personalstyrkan

De flesta högskolor och universitet i landet har dragit ner på sin personal det senaste året, men Växjö universitet går mot strömmen och har istället ökat sin personalstyrka.

Det visar en ny rapport från Högskoleverket och Statistiska centralbyrån.

2004 hade Växjö universitet 831 anställda och det är drygt 30 fler än året före. Bara på tre lärosäten i landet har antalet anställda ökat mer än i Växjö.

(Den största personalminskningen, drygt 180 heltidstjänster, har gjorts vid Sveriges lantbruksuniversitet. I landet som helhet minskade personalstyrkan förra året med 800 heltidsanställda.)

Det visar en ny rapport från Högskoleverket och Statistiska centralbyrån.

2004 hade Växjö universitet 831 anställda och det är drygt 30 fler än året före. Bara på tre lärosäten i landet har antalet anställda ökat mer än i Växjö.

Den största personalminskningen, drygt 180 heltidstjänster, har gjorts vid Sveriges lantbruksuniversitet. I landet som helhet minskade personalstyrkan förra året med 800 heltidsanställda.