Satsning på nyföretagandet i länet

Länsstyrelsen satsar 100 000 kronor på att öka nyföretagandet i länet.

Pengarna ska gå till att stödja produktutvecklingen i små företag.

Projektet kallas för PIKS, Produktutveckling i Kronobergska småföretag, och förutom länsstyrelsen deltar ALMI, TEC och Nutek.