Skogsägare kräver ersättning för skadad skog

Skogsägare och försäkringsbolag kommer inte överens om ersättningen för det stormskadade virket.

Skogssällskapet, som förvaltar stora arealer skog, anser att försäkringsbolagen ska stå för en del av den prissänkning som följde med stormen i januari.

Anledningen är att sågverken motiverar en del av prissänkningen med att en stor mängd av virket fått skador som sprickbildningar på grund av stormen och håller en sämre kvalitet.

Men företrädare för Länsförsäkringar anser att skogsägarna redan fått kompensation för den förlusten i samband med klassningen av de stormfällda träden.

- Om man inte kommer överens kan det bli aktuellt att gå vidare till domstol, säger Mats Magnusson på Skogssällskapet.