Brandrisken får Sydkraft att ändra arbetssätt

Nu ändrar Sydkraft arbetssätt på grund av den höga brandrisken och det innebär att det kommer att ta längre tid för kunderna att få tillbaka strömmen.

Från och med onsdagseftermiddagen använder sig Sydkraft av manuellt arbete vid felavhjälpning, istället för fjärrkontroll när de ska manövrera ledningsnätet.

Flera skogsbränder har börjat när träd fallit ner över elledningar, bland annat den i Hamneda i måndags eftermiddag.

Sydkraft har också uppmanat sina entreprenörer i området att vara extra försiktiga i arbetet eftersom arbetsmaskiner och motorsågar i vissa fall kan utgöra en brandrisk i skogen.