Bra betyg till socialtjänsten efter stormen

Betyget blir gott till socialtjänsten i länets åtta kommuner. Det framgår av en rapport som länsstyrelsen gjort om hur socialtjänsten i kommunerna skött arbetet under och efter stormen Gudrun.

Samarbetet med de andra förvaltningarna samt försvarsmakten var bra och framför allt personalen inom hemtjänsten skötte sitt arbete på ett förtjänstfullt sätt, många gånger med fara för sitt eget liv.

Men enligt rapporten kan nya problem för socialtjänsten uppstå. Stormens efterverkningar kan innebära att människor av ekonomiska och privata skäl tvingas söka hjälp. Därför kan faran ännu inte anses vara över.