Ingen prisökning på småhus i Kronoberg

Priserna på småhus stiger i hela landet utom i Kronobergs län.

Mellan första och andra kvartalet i år steg småhuspriserna i Sverige med i genomsnitt tre procent, det visar statistik från Statistiska centralbyrån SCB.

Störst ökning har Norrbottens län där priserna gick upp med nio procent.

Men i Kronobergs län visar statistiken alltså inte på någon prisökning.