Kronoberg har lägst arbetslöshet i landet

Kronobergs län hade den lägsta arbetslösheten i landet under förra månaden.

I slutet av juni var 3,6 procent i länet öppet arbetslösa jämfört med genomsnittet i hela landet som är 4,6 procent.

Totalt ökade arbetslösheten som helhet i juni med 850 personer jämfört med maj månad.

Under sommarmånaderna brukar arbetslösheten alltid öka eftersom många ungdomar som slutat skolan anmäler sig på Arbetsförmedlingen.

Men trots det har alltså Kronoberg lägst antal arbetslösa.