Psykpatient tvångsvårdades utan beslut - händelsen anmäld till Socialstyrelsen

En psykpatient vårdades på Regionpsykiatriska kliniken i Växjö trots att beslutet om tvångsvård inte längre gällde.

Personalen hade helt enkelt inte upptäckt att beslutet om tvångsvård som gällde patienten hade löpt ut.

Chefläkaren på kliniken har nu anmält händelsen till Socialstyrelsen enligt Lex Maria, men enligt chefläkaren ska patienten inte ha tagit skada av det inträffade.