Beslut om timmerlagring i Boasjön överklagas

Ljungby kommuns beslut att tillåta sjölagring av timmer i Boasjön vid riksväg 25 överklagas nu till länsstyrelsen av bland andra Byholma Bygdeförening.

Föreningens företrädare kräver ett stopp för sjölagringen och oroar sig över den långsiktiga påverkan som den kan innebära för sjön.

Överklagandet följs av ett 90-tal namnunderskrifter som skickats till Ljungby kommun, som i juni beslutade att säga ja till Södras ansökan om att få lägga timmer i Boasjön.