Södra ångrar beslut som gynnade skogsägarna

Flera styrelseledamöter och personer i Södras ledning ångrar att man lät de gamla kontrakten med skogsägare gälla efter stormen Gudrun. Det framkommer i en intern utvärdering av skogsorganisationens agerade månaderna efter stormen.

- Vi skulle haft is i magen och sagt upp de teckade kontrakten med hänvisning till naturkatastrofen, säger flera styrelseledamöter i intervjuerna.

”Vitboken” över hur Södra agerat de första fyra månaderna efter stormen har gjorts av ett konsultföretag på uppdrag av Södra och bland annat har cirka 25 personer som varit berörda av stomen intervjuats.

I dokumentet - som hittills inte nått utanför Södras ledningsrum - kan man bland annat läsa om hur Södras ledning resonerade vad gällde priserna efter stormen.

En fråga som var ytterst känslig - handlade om vad som skulle gälla för de som redan sålt avverkningsklar skog till Södra och där skogen sedan blåste ner. Skulle Södra stå fast vid de gamla kontrakten vilket skulle gynna medlemmarna, men kosta Södra som företag mer pengar?

Det blev så, men flera personer i Södras styrelse och ledning ångrar det beslutet i efterhand, framkommer det i vitboken.

Anledningen till att man inte sa upp kontrakten var bland annat att lokala företrädare redan hade gått ut och lovat skogsägarna att tecknade kontrakten gällde.

Syftet med boken - som innehåller flera kontroveriella saker och även kritik mot Södra - var att medlemmarna och andra berörda ska kunna bedömma Södras agerarande efter stormen, men hittills har boken alltså inte kommit längre än till ledningens byrålådor.

- Vi kommer på något sätt att berätta hur vi agerade och hur det föll ut, men om vi ska använda den här rapporten eller inte det vet vi inte, den kan vara lite svårkommunicerbar eftersom den är ganska omfattande, säger Magnus Berg som medlemschef på Södra skogsägarna.