Turister känner inte till eldningsförbundet - skogsägare mycket oroliga

Informationen om att det råder eldningsförbud i Kronoberg på grund av brandrisken, når inte ut till de som turistar i länet under sommaren.

Skogsägare vågar därför inte lämna sina ägor eftersom turister bland annat grillar i deras skogar och därmed riskerar att starta skogsbränder.

Christer Östberg äger 50 hektar skog utanför Älmhult, och han säger till SR Kronoberg att han tar ett par turer om dagen i sina marker för att se till att ingen grillar eller eldar.

- Hittar jag någon så säger jag till dem att det råder eldningsförbud, oftast släcker de den direkt, men ibland säger de emot och då blir man arg, rent ut sagt förbannad, säger Christer Östberg.