Allt färre butiker på landsbygden

I Kronobergs län förlorade fem små samhällen sin enda mataffär under ett år fram till juni 2004.

Det finns 35 orter kvar i länet med bara en enda butik och konsumentverket tror att många av dem kan förlora sin butik i framtiden.

Konsumentverket har utrett hur det ser ut för landets lanthandlare. Och verket tror att nedläggningarna av landsortbutikerna kommer att fortsätta.

Men för att motverka det finns stöd från staten.

2004 satsades knappt femtio miljoner kronor i landet på det som kallas för kommersiell service.