Arbetslösa akademiker erbjuds utlandsjobb

Allt fler akademiker går utan jobb trots latt de ofta har långa utbildningar.

Men nu ska i alla fall några av dom få chansen till jobbutomlands.

Till hösten ordnar arbetsförmedlingen i Kalmar en mässa där arbetslösa akademiker får träffa representanter från arbetsförmedlingen i England, Irland och Norge.

-Där är behovet av akademisk arbetskraft stort inom många områden, säger Rob Floris på Arbetsförmedlingen i Kalmar.

Mmässan för arbetslösa akademiker är preliminärplanerad till vecka 47.