Eldningsförbud hävt

Efter de senaste dagarnas regn har den akuta brandrisken i länet minskat, och länsstyrelsen hävde därför på tisdagen det generella eldningsförbudet i Kronoberg. Samtidigt införde Älmhults och Markaryds kommuner lokala eldningsförbud eftersom det fortfarande anses vara för torrt där.

Det generella eldningsförbudet i Kronoberg har gällt sedan den 21 juni, och Per Pettersson, chef för Räddningstjänsten Östra Kronoberg, säger att det var rätt att häva förbudet.

- Ett sådant beslut ska ju återspegla det verkliga läget, säger han.