Pengar till de enskilda vägarna där stormen gick fram

Regeringen har öronmärkt 33 miljoner kronor till underhåll av enskilda småvägar i det stormdrabbade området i södra Sverige.

Det är Skogsvårdstyrelsen, tillsammans med Vägverket, som ska disponera pengarna, som tas från Vägverkets befintliga budget

LRF Sydosts ordförande Thomas Magnusson säger till SR Kronoberg att pengarna inte kommer att räcka på långa vägar. 

- Skadorna på vägarna försvårar och fördyrar också arbetet att få ut timret ur skogarna, säger Thomas Magnusson.

Det finns förslag på ytterligare 67 miljoner i stöd under nästa år, beslut fattas i höstens budget.