Skarp kritik mot förlossningen på Ljungby lasarett

Ljungby lasarett får nu skarp kritik av Socialstyrelsen.

Kritiken gäller omhändertagandet av en flicka som föddes i höstas, och som dog strax efter förlossningen.

Enligt Socialstyrelsen hade flickan kunnat överleva om Ljungby lasarett hade haft en bättre organisation.

- Den personal som var i tjänst hade inte den erfarenhet och kompetens som krävs för att ta hand om ett svårt sjukt barn, säger Ewa Wressmark, tillförordnad enhetschef på Socialstyrelsen i Malmö.

Det var i september som den lilla flickan föddes på Ljungby lasarett. Till en början såg allt ut att ha gått bra, men efter en stund började flickan bli dålig. Hon blev sämre och sämre och efter ett par timmar beslutade narkosläkaren om akut transport till lasarettet i Växjö. Men väl framme i Växjö var den nyfödda flickan så sjuk att hennes liv inte gick att rädda, och obduktionen visade att hon hade blödningar i flera inre organ.

Enligt Socialstyrelsen som nu granskat fallet gjordes inga misstag under själva förlossningen, utan det var under återupplivningsförsöken och transporten till Växjö som det gick fel. Men Socialstyrelsen riktar ingen allvarlig kritik mot någon av de som arbetade den här kvällen.

- De gjorde så gott de kunde med de förutsättningar de hade, säger Ewa Wressmark. Och det är istället lasarettets organisation som kritiseras på flera punkter. Bland annat fanns ingen barnläkare i tjänst den aktuella kvällen. Under ambulanstransporten till Växjö fanns heller ingen narkosläkare med eftersom denne hade jour och var tvungen att stanna kvar på lasarettet i Ljungby.

För att minska risken för att något liknande inträffar igen ställer Socialstyrelsen nu hårda krav på Ljungby lasarett. Det handlar bland annat om att utbilda all personal på anestesikliniken i att återuppliva nyfödda barn, att ha regelbundna övningar och att ha kompetent personal med vid akuttransporter. Senast den 1 december ska chefläkaren på Ljungby lasarett ha lämnat in sin rapport till Socialstyrelsen om hur man ska tillgodose kraven.

- Och klarar man inte att leva upp till de här kraven, då är det tveksamt om det överhuvudtaget ska finnas någon förlossning i Ljungby, säger Eva Wressmark.