Viltet i de småländska skogarna klarade stormen

Viltet i de småländska skogarna påverkades inte så mycket av vinterns storm Gudrun. I Kronoberg har endast ett fåtal döda älgar påträffats. Många av djuren flydde istället till säkra platser.

Anders Hågeryd, jaktvårdskonsulent vid Svenska Jägarförbundet i Kronoberg, menar att djuren flydde till öppna platser som fält och åkrar eller in i ungskog, som inte påverkades i samma utsträckning som de gamla bestånden.

Den andel av djur som överlevde har heller ingen anledning att ta sig till andra skogar, säger Anders Hågeryd. Nu finns det rikligt med föda och klöv-viltet trivs ändå inte i tät granskog.

- Granskogar föder inget klöv-vilt som älg och rådjur. Möjligtvis en och annan ekorre, förklarar Anders Hågeryd.