Sämre resultat för Profilgruppen i Åseda efter ökade råvarukostnader

Aluminiumföretaget Profilgruppen i Åseda redovisar en vinst på 8,5 miljoner kronor för årets andra kvartal. Det kan jämföras med en vinst på 10 miljoner kronor för motsvarande period i fjol.

Det sämre resultatet beror på ökade råvarukostnader och ökat konkurrenstryck, enligt VD Nils Arthur.

Bolaget håller kvar bedömningen att leveranserna för 2005 kommer att överstiga dem för 2004.