Antalet indragna körkort ökar i länet

Allt fler får körkortet indraget av medicinska skäl. Sedan mitten av 90-talet har antalet fördubblats i Sverige och det är förare över 67 år, som är överrepresenterade i den här gruppen.

Sammanlagt drogs 2 426 körkort in förra året på grund av att förarna ansågs olämpliga av medicinska skäl.

I Småland och Blekinge handlar det om drygt 200 indragna körkort.

Demens, diabetes och synfel tillhör de vanligaste sjukdomarna, som leder till att körkortet dras in.