500 000 till ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld

Länet har fått en halv miljon kronor av regeringen för stödinsatser till ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld.

Det är länsstyrelsen som avgör hur pengarna ska användas utifrån vissa riktlinjer.

Även förra året fick länsstyrelsen pengar för att komma till rätta med det hedersrelaterade våldet mot unga kvinnor.