Kronoberg

700 miljoner till bönderna har fastnat på vägen

1:21 min

Lantbrukare i Sverige väntar på stora summor betesstöd från EU. För bönderna i Kronoberg handlar det om sex miljoner kronor, som kan komma att dröja till december.

Totalt för hela landet rör det sig om 700 miljoner kronor för olika stöd som fastnat i utbetalningssystemet på Jordbruksverket i Jönköping.

– För en del lantbrukare som drabbas och inte fått sina pengar kan det finnas en desperation. Det har vi fått en del samtal om, säger Marie Richter på Jordbruksverket som är ansvarig för utbetalningssystemet.

Totalt har Jordbruksverket för 2015 och 2016 redan betalat ut omkring 18 miljarder kronor till bönderna i Sverige, men det återstår att betala ytterligare 700 miljoner kronor.

Från år 2015 lade EU om sin jordbrukspolitik och nu får lantbrukarna inte längre betalt för hur mycket de producerar, utan får jordbruksstöd för hur mycket mark som brukas. Och det är inte helt klart hur reglerna för de olika stödsystemen ska tolkas.

– Anledningen till att det dröjer är att vi måste vara säkra på att göra rätt. Gör vi fel får vi backning av EU:s revisorer. Men vi hoppas att i december kunna betala ut de pengar som återstår, säger Marie Richter.