Kronoberg

Konstnärer anmäler Region Kronoberg

Tre konstnärsförbund har nu valt att anmäla Region Kronoberg till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Region Kronoberg efterfrågar konst som ska smycka väggarna på vårdavdelningarna. Men i upphandlingen ställer de krav på tre års högskoleutbildning hos konstnärerna. 

Förbunden menar att många lokala konstnärer saknar sådan utbildning och att regionen på så sätt missgynnar konstnärer utanför storstadsregionerna.  

Därför har de nu lämnat in en anmälan till DO som får avgöra om det handlar om diskriminering eller inte.