Lessebo

Ärende om våld inom familjen blev liggande

En utredning om att en kvinna och hennes tre barn misshandlats av pappan i familjen blev liggande inom socialförvaltningen i Lessebo. Nu gör personalen en Lex Sarah-anmälan till kommunen.

Trebarnsfamiljen flyttade till Lessebo 2015 och då pågick en utredning efter en polisanmälan om att de tre barnen som både bevittnat och utsatts för våld av pappan.

Men i mars i år avslutade Lessebo kommun utredningarna utan några insatser.

I juni inkom en polisanmälan om att barnen bevittnat hur deras pappa slagit deras mamma.

Samma månad sökte kvinnan upp socialförvaltningen tillsammans med sina två yngsta barn och förskolepersonal efter att pappan uppträtt hotfullt på förskolan.

Under samtalen berättade kvinnan att mannen inte vill att hon ska jobba eller umgås med andra och att han ibland slår henne med knytnävslag i huvudet för att det inte ska synas. Kvinnan önskade hjälp med att ansöka om kontaktförbud.

Men någon uppföljning skedde inte och nu Lex Sarah-anmäler en i omsorgspersonalen missförhållandena till Lesseo kommun.