Lessebo

Utredning av syskonvåld dröjde

Den äldste brodern i en stor syskonskara ska ha utsatt sina yngre syskon för våld. Trots flera anmälningar var utredningen fortfarande inte klar efter fyra månader, och nu gör Lessebo kommun en lex Sarah-anmälan.

Tidigare i år inkom fyra anmälningar om våld utfört av närstående i familjen som bor i Lessebo kommun. En utredning inleddes i februari och efter fyra månader var den fortfarande inte avslutad.

Under tiden har ytterligare en anmälan gjorts om att barnen i familjen har utsatts för eller bevittnat våld.

Enligt socialnämndens anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har utredningen inte skett snabbt nog. Dessutom anses dokumentationen vara bristfällig.