Kronoberg

Stora skillnader i att få nyanlända i arbete

2:07 min

Siffror från SKL, Sveriges kommuner och landsting, visar att det är stora skillnader i Kronobergs län kring att få nyanlända i arbete. Och på arbetsförmedlingen håller man med om att det är ett problem.

För dem som fått uppehållstillstånd i Sverige har arbetsförmedlingen ansvaret de två första åren. Därefter är tanken att de ska jobba eller studera och försörja sig själva. Men det målet uppnår bara i genomsnitt en tredjedel.

– Det är inte tillräckligt bra. Vi vill ha en högre och jämnare andel som går ut i studier och arbete, säger Peter Andersson, biträdande marknadschef på arbetsförmedlingen Småland/Blekinge.

Och skillnaderna i hur väl arbetsförmedlingen lyckats är stora mellan olika delar av landet.

Leif Klingensjö är sektionsordförande på SKL och är den som tagit fram siffrorna.

– Det finns en skillnad även om man jämför kommuner som är likvärda och den beror på olika lokala förhållanden som man kan påverka, säger han.

Bara 15 procent av de flyktingar som bor i Tingsryd har börjat studera eller arbeta efter att arbetsförmedlingens insatser är slutförda, medan motsvarande siffra i Uppvidinge är 41 procent. 

–  Det är ingenting vi är nöjda med. Att det skiljer så. Men jag vill också påstå att vi går framåt i etableringsuppdraget, så det blir bättre, säger Peter Andersson på arbetsförmedlingen.

Du kan lyssna på intervjun med SKL via den blå ljudknappen nedan.