Kronoberg

Rätt att visselblåsa inom skola, vård och omsorg

1:16 min

Anställda inom privat vård, skola och omsorg omfattas sedan årsskiftet av meddelarskyddet, alltså rätten att lämna uppgifter till media. Lagändringen välkomnas av Lärarnas riksförbund, där ungefär 15 procent av medlemmarna är anställda på någon friskola.

Anställda inom offentlig sektor har rätt att lämna uppgifter till media för publicering. Arbetsgivaren får inte efterforska vem det är som lämnat uppgifter, eller om det ändå är känt, utsätta den som lämnat uppgifter för några repressalier.

Tanken är att göra det möjligt för anställda att slå larm om missförhållanden som kan drabba enskilda exempelvis elever i skolan eller patienter inom sjukvården.

– För mig är den en självklarhet att den ska omfatta alla. Det finns två skäl till det. Det ena är att man jobbar med barn, det andra är att man hanterar skattemedel. Och då ska man kunna berätta om det är något som inte är bra, säger Peter Hagelberg som är ordförande för Lärarnas Riksförbund i Växjö.

Och sedan årsskiftet gäller rättigheten alltså även de som jobbar inom offentligt finansierad privat verksamhet som till exempel en friskola. Och lagändringen kommer att göra det bättre även för alla, menar Peter Hagelberg:

– Kommunalt anställda har ju redan den här möjligheten men när friskolorna kom till uppfattade alla att de var konkurrenter och man blev plöstligt tyst och försiktig för att inte skada varumärket som det heter. Och nu hoppas jag det blir en förbättring eftersom man nu spelar på samma spelplan.