Positiv investeringstrend bland köttbönder

1:31 min

Efter flera tuffa år ser det nu bra ut för nöt- och grisproduktionen. Trots det finns en osäkerhet bland bönderna hur framtiden ska bli, och därför har man varit försiktig med investeringar. Men nu har även det börjat vända.

– Jag tycker att det har spirat ett visst hopp. Vi ser att förprövningar och investeringar på både gris och nöt har ökat, säger Margareta Åberg som ansvarar för grisfrågor i Lantbrukarnas riksförbund.

Antalet ansökningar för att få bygga har minst fördubblats det senaste året, efter en väldigt låg investeringstakt under många år. Enligt Margareta Åberg har det varit tufft för gris- och nötbönder sedan Sverige gick med i EU 1995. Hon menar att det bland annat beror på att vi har hårdare regler och högre kostnader för produktionen jämfört andra länder. Därför undrar många om lönsamheten kommer fortsätta. 

– Man har kanske tappat lite tilltro till framtiden.

Men några som ser ljust på framtiden är Sofia Persson och Stefan Johansson som jobbar med nötköttsproduktion i Ljusfallshammar.

– Det känns positivt. Och vi har många kollegor som vågar satsa och utöka, och ser positivt på framtiden.

Sedan paret startade företaget för tio år sedan har de återinvesterat allt och köpt maskiner, byggt nytt på gården och skaffat dubbelt så många nötdjur. Enligt Sofia Persson är kostnadsersättningen från EU:s jordbrukarstöd viktigt för företaget. Och för att den positiva investeringstrenden ska hålla i sig bland nöt- och grisbönder anser hon att stödet måste vara långsiktigt.

– Det krävs att det finns en långsiktighet där också, för att man ska våga satsa i något som är så kapitalintensivt och arbetsintensivt.