Kronoberg

Polischefen vill kompensera Växjöpolisen för polislärare

0:56 min

Två tredjedelar av lärarna på polisutbildningen på Linnéuniversitet har rekryterats från Region Syd, varav 15 från polisen i Växjö. Det försöker polisområdeschefen Patrik Oldin kompensera polisen i Växjö för.

Patrik Oldin, områdespolischef i sydöstra Götaland, betonar att det är nödvändigt att man rekryterar poliser som lärare om man ska kunna utbilda fler poliser i framtiden. Och han vet om att polisstationen i Växjö blivit extra drabbad av det här. 

– Jag försöker kompensera internt inom polisområdet. Eftersom Växjö är extra utsatt i det här avseendet får jag försöka placera poliser så att det kompenseras. Så att samtliga lokalpolisområden får ungefär samma förutsättningar, säger Patrik Oldin.