Växjö

Ber om hjälp till lyse i Furuby

Furuby sockenlag ber nu Växjö kommun om hjälp för att få lyse runt hela motionsspåret som ligger intill samhället.

I dag är knappt halva den drygt 3 kilometer långa sträckan upplyst med belysningsstolpar som byborna själva satt upp, men 50 stolpar till behövs för att hela spåret ska bli upplyst.

I ett medborgarförslag skriver sockenlaget att man gärna tar emot begagnade belysningsstolpar som kommunen kanske ändå hade tänkt kassera, och att byborna själva sedan hjälper till att sätta upp stolparna.