Småland

Frisksportarrörelsen tror på framtiden

1:38 min

Den svenska Frisksportarrörelsen håller på att dö ut på många håll. I Kronoberg finns ingen förening. Men förbundet ser ändå hoppfullt på framtiden.

Frisksportarrörelsen kom till Sverige från USA för snart 100 år sedan och det bildades föreningar runt om i hela landet. Nykterhet är en självklar del av rörelsen där alla ungdomar får avge ett Frisksportlöfte.

På många håll läggs föreningar ner. I Småland finns sju kvar där den i Kalmar län snart kommer att läggas ner. I Kronobergs län finns ingen förening men i Jönköping finns sju, varav några riktigt aktiva. 

Sara Brunskog är sekreterare på Frisksportarförbundet och tycker att det är synd att det finns föreningar som lägger ner. Men hon ser ljust på framtiden. 

– De senaste åren har visat att ungdomar dricker mindre och det tror jag gör att vi fortfarande är relevanta, säger Sara Brunskog.