Kronoberg

Satsning på missbruksvård försenad

1:46 min

Planerna på att samla all missbruksvård i länet under samma tak har blivit försenade. Verksamheten som skulle ha kommit igång förra året startar nu tidigast i maj.

– Anledningen är att det varit svårt att hitta lokaler främst när det gällde Växjö eftersom man ville ha en större lokal och lättillgänglig eftersom man skulle serva flera kommuner, säger Tinna Stoij, avdelningschef för beroendeenheten på Region Kronoberg.

Såväl sjukvården som kommunerna står för vård av missbrukare. Det har gjort att patienter riskerat att hamna mellan stolarna och beroende på var i länet man bor kan vården skilja betydligt. För att komma till rätta med det har det gjorts en överenskommelse mellan regionen och kommunerna i länet om att samordna vården – och ha en mottagning i Växjö och en i Ljungby.

– Man har ju sett kommunerna har olika resurser att erbjuda sina kommuninvånare. Nu samlar man allt på två ställen: Ljungby och Växjö. Länet får tillgång till ett mycket större behandlingsutbud, det blir mer jämlikt. Man hoppas också på att tillgängligare ska öka och att vi ska kunna samordna våra behandlingsinsatser bättre.

Tinna Stoij hoppas att verksamheten ska kunna komma igång framåt våren – och hon tror att det kommer att bli enklare för de som behöver söka hjälp.

– Att man bara behöver söka vård på ett ställe, det tror jag man kommer att märka först.