Växjö

Personal inom räddningstjänsten ska utbildas i Växjö

Det är nu klart att Växjö blir en av de nya orterna som kommer att erbjuda grundutbildning för personal inom räddningstjänsten.

I januari kommer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att starta utbildningen på totalt åtta platser i landet. 

Det blir Värends Räddningstjänst som får uppdraget att genomföra utbildningen i Växjö.

– Vi och länet ser jättepositivt på detta. Personal slipper att åka till Revinge och andra platser för att få utbildning, säger Jörgen Gertsson förbundschef för Värends Räddningstjänst, till Smålandsposten.

Den övriga nya orterna är Luleå, Borlänge, Rosersberg, Borås, Jönköping och Kalmar. Sedan tidigare genomförs utbildningen på MSB:s skolor i Revinge och Sandö.