Kronoberg

Kronoberg begär förstärkning efter översvämningarna

Vattennivåerna är onormalt höga och nu har Kronoberg, Blekinge och Skåne län begärt hjälp från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Det råder fortfarande klass 1-varningar för höga flöden på flera håll i länet. 

Hjälpen går ut på att myndighetens lager av barriärer flyttas närmare områden med höga vattenflöden för att öka strandkanten. Barriärerna används framför allt i närheten av samhällsviktiga platser. 

Under lördagen kommer barriärer att flyttas till Kristianstad, som är strategiskt placerat mellan länen.

– Det kan handla om att det inte rinner in vatten på en väg, eller på ett sjukhus eller en järnvägsövergång. Men det skulle kunna vara så att de även används för att skydda privat bebyggelse. Där kommer vi att göra gemensamma prioriteringar, säger Malin Lind Mattson, försvarsdirektör på länsstyrelsen i Blekinge, till SVT Blekinge.