Just nu

Växjö

Katolska kyrkans utspel falskt: Ansökte aldrig om klockringning

5:55 min

I samband med att polisen godkände böneutrop i Växjö gick Sankt Mikaels församling i Växjö ut i Smålandsposten och sa att man fått en ansökan om klockringning avslagen. Men någon sådan ansökan existerar inte.

Det var när Stiftelsen Växjö muslimer fick tillstånd för böneutrop en gång i veckan som Ingvar Fogelqvist, kyrkoherde på Sankt Mikaels församling i Växjö, sa till Smålandsposten att hans kyrka ansökt om klockringning för 10-15 år sedan men att man då fått avslag.

– Ansökan skickades in innan jag hade börjat jobba för församlingen men medlemmarna har berättat för mig att den avslogs på grund av att kyrkan ligger i ett villaområde. Att ringa i klockan kunde störa boende, sa Fogelqvist till Smålandsposten. 

Men det stämmer inte. P4 Kronoberg har pratat med Växjö kommun som grävt djupt i sina system – utan att hitta någon ansökan. P4 Kronoberg har också pratat med polisen, som sökt tillbaka i sina system ända bak till 1996. Inte heller där har man hittat någon ansökan.

– Jag tänker på att vi var lite för snabba där då. Vi skulle kanske ha kollat bättre om vi hade ett dokument. Men jag gick på muntlig information. Vi har levt i föreställningen om att det blev ett avslag. Men vi hittar inget dokument, så det verkar ju så... Det var inte så att jag sökte uppmärksamhet, jag sa också att det här hände för länge sedan. Men det låg i tiden då att det [Den ursprungliga artikeln] blev ett genomslag över hela landet. Jag kan bara beklaga i sådana fall, säger kyrkoherden Ingvar Fogelqvist till P4 Kronoberg. 

Hör hela berättelsen: Vad Växjö kommun, Ingvar Fogelqvist och polisen säger i ljudspelaren!

I efterhand har Sankt Mikaels församling hört av sig igen och sagt att den tidigare pastorn Paul Redmond fått en muntlig avrådan från att ringa i kyrkklockor någon gång innan 1993.