Granskning

Elev satt i fängelse – friskolan fortsatte plocka ut skolpeng

1:56 min

Växjö fria fordonsgymnasium har fakturerat Alvesta kommun hundratusentals kronor för en elev som samtidigt suttit i fängelse för ett grovt våldsbrott.

Till och med juni 2018 var eleven inskriven i skolans elevlistor, som skickas ut som fakturor till hemkommunen Alvesta. Men ett år tidigare greps samma elev av polis för ett grovt våldsbrott och dömdes senare till ett flerårigt fängelsestraff. 

Totalt handlar det om uppemot 200 000 kronor som Alvesta kommun har betalat medan eleven inte varit på skolan.

Skolans vd och skolchef Tobias Larsson säger att han just nu inte sitter på all information och att han inte kan uttala sig i enskilda elevärenden, men att om skolan gjort något fel så kommer de att åtgärda det.