Kronoberg

Risk för skogsbränder – nu står brandhelikoptrarna redo

0:46 min

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, placerar nu två helikoptrar i Växjö för bekämpning av skogsbränder.

Det är den torra våren och den ökade risken för skogsbränder i Kalmar och Kronoberg som gör att MSB beslutat att placera två helikoptrar i Växjö.

Helikoptrarna kommer ha högsta beredskap och ska kunna vara i luften senast 90 minuter efter att larmet har gått. Helikopterförmågan är en ny nationell resurs som ska kunna sättas in där brandrisken bedöms som högst.