I beredskap

Hög brandrisk – två räddningshelikoptrar åter på plats i Växjö

0:46 min

Just nu är brandrisken i Kronoberg mycket stor. Därför är två räddningshelikoptrar utplacerade i Växjö.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB har placerat ut åtta helikoptrar som snabbt kan användas mot skogsbränder i landet.

Två av dem står sedan i går torsdag i beredskapsläge i Växjö ifall stor brand skulle inträffa.

Helikoptrarnas tillfälliga placeringar är två stycken i Västerås, två stycken i Oskarshamn, två stycken i Växjö och två stycken i Umeå.