Markbrand

Två brandkårer på plats vid markbrand

0:18 min

En brand i terrängen vid väg 126 mellan Ryd och Vislanda gjorde att räddningsfordon befann sig på vägen.

Det handlade om en begränsad brand på 30 gånger 30 meter.

Personal från två brandkårer fanns på plats.