Sjukvård

Allt fler BUP-patienter får vänta på vård

0:53 min

Under 2018 fick nästan hälften av alla BUP-patienter i Kronoberg vänta på vård i mer än 30 dagar, visar siffror från SKL.

En sammanställning som Nyhetsbyrån Siren har gjort visar att Region Kronoberg har den femte högsta andelen patienter som får vänta på vård inom barn-och ungdomspsykiatrin (BUP).

Under 2013 fick endast tre procent vänta på vård i över 30 dagar, en siffra som till 2018 ökat till 47 procent.

Ing-Marie Wieselgren, samordnare för psykisk hälsa på SKL, säger till Nyhetsbyrån Siren att orsaken till de långa köerna kan dels förklaras med brist på vårdpersonal och dels att antalet besök inom BUP har ökat.