Eldningsförbud

Beslut: Eldningsförbudet upphävs på fredag  

0:19 min

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Kronobergs län på fredag förmiddag.

Förbudet upphör att gälla från och med klockan 10.00 på fredag.

Anledningen är att SMHI:s prognoser för de kommande dagarna visar att det är låg brandrisk att vänta.