Svidande kritik

Deadline för Rosenhill närmar sig

1:42 min

Ledningen för vårdboendet Rosenhill i Rävemåla har nu skickat in flera dokument på åtgärder till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta efter den svidande kritiken mot vården.

Dubbelbemanning på nätterna, bättre ordning på medicinerna och utbildning av personalen. Det är några av de saker som ledningen för Rosenhill redovisat för IVO efter tillsynsmyndighetens hot om ett vite på en miljon kronor om inte bristerna åtgärdades.

Men Lars Rahm, enhetschef på tillsynsmyndigheten, kan i nuläget inte säga om redovisningen duger. Först efter den 15 oktober fattar IVO beslut om hur man går vidare.

– Vi överväger starkt att åka tillbaka till Rosenhill och verkligen förvissa oss om att här har det hänt saker och det kommer vi att göra, säger Lars Rahm.