Utredning

IVO slår ner på kritiserat äldreboende i Växjö

1:13 min

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, slår nu ner på flera brister på Attendos äldreboende Vikaholmsallén i Växjö, men vidtar inga åtgärder.

I rapporten skriver myndigheten bland annat att Attendo inte följer sitt tillstånd för demensenheter, eftersom de blandar demenssjuka med andra äldre på samma avdelningar.

De anmärker också på att bemanningen på boendet och personalens kompetens inte är tillräcklig och att avvikelserapporter inte lämnas in som de ska.

Attendo kommenterar till P4 Kronoberg att deras uppfattning är att de följer det avtal de har med Växjö kommun och att de ska titta på den kritik som IVO framför.

IVO väljer att avsluta ärendet utan några åtgärder, men säger att de kommer följa upp sitt beslut.