Villor

Småhuspriserna stiger mest i Kronoberg

0:30 min

Priserna på småhus har stigit med åtta procent i Kronoberg under den senaste tremånadersperioden juli-september.

Detta i jämförelse med föregående tremånadersperiod.

Kronoberg och Kalmar är de län där lyftet har varit som störst i hela landet, visar ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Statistiken gäller småhus för permanentboende – både villor, parhus, rad- och kedjehus – samt fastigheter upplåtna med tomträtt.