Intraprenad

Sörgården i Rottne kan åter bli kommunalt

0:28 min

Det ser inte ut att bli någon förlängning av intraprenaden på det särskilda boendet Sörgården i Rottne.

Anledningen är att intresset bland personalen för att driva boendet har minskat.

Enligt Växjö kommuns riktlinjer krävs att tre fjärdedelar av personalen är intresserad, men som det ser ut nu är det bara två tredjedelar av personalen som vill driva boendet vidare.

Förslaget till omsorgsnämnden i Växjö är därför att inte förlänga intraprenaden på Sörgården när nuvarande avtal går ut i maj nästa år.