Sjukvård

Privata vårdcentraler går samman – kräver ansvar av regionen

1:03 min

Alla privata vårdcentraler i Kronoberg är överens, framtiden ser inte ljus ut. De känner sig orättvist behandlade och ställer sig nu frågande vad Region Kronoberg tänker göra.

Verksamhetschefer på alla privata vårdcentraler i Kronoberg har i en skrivelse ställt frågan till Region Kronoberg hur de förväntas överleva i framtiden.