Omsorgen

Förslag: Hjälp med äldreomsorgen krävs för att få bidrag

0:41 min

Motprestationer ska ställas på de föreningar som får bidrag av omsorgsnämnden i Växjö. Det förslaget ska upp på de ledande politikernas bord nästa vecka.

För att i framtiden få bidrag, ska pensionärsorganisationer och andra föreningar, göra någon form av insats för att komplettera det jobb kommunens personal gör. Detta enligt ett förslag från omsorgsförvaltningen.

En "katalog" med lämpliga sysslor ska i så fall tas fram.
Motprestationerna ska, om det går igenom politiskt, träda i kraft år 2021.