För få kullar

Inga lodjur får skjutas i Kronoberg

0:30 min

Det blir ingen licensjakt på lodjur i Kronobergs län nästa år. Enligt länsstyrelsen har det fötts för få kullar.

Kravet för licensjakt på lodjur i Kronoberg enligt nuvarande förvaltningsplan är fem föryngringar i tre på varandra följande år. Ett krav som inte är uppnått.