NY VÅRDCENTRAL i Växjö

Ny vårdcentral på Teleborg föreslås

0:28 min

Moderaterna i Region Kronoberg föreslår att det byggs ännu en vårdcentral i stadsdelen Teleborg i Växjö. En stadsdel som vuxit mycket den senaste tiden.

Det är inför det nya sjukhusbygget som regionen även utreder behovet av fler vårdcentraler. Den utredningen behöver titta särskilt på Teleborg som i dag har flest listade patienter av alla länets vårdcentraler, enligt ett pressmeddelande från Moderaterna i regionen.