Covid-19

Ökad oro – när det blir ökat tryck på ambulanser

1:37 min
  • Trycket på ambulanser kommer att öka inom snar framtid, menar ambulanssjuksköterskan Emil Torstensson.
  • De ser för närvarande över sin organisation kring hur de ska hantera det ökade trycket och den ökade arbetsbelastningen.
  • "Det finns en oro kring den ökade arbetsbelastningen", säger Emil Torstensson.