Hög sjukfrånvaro bland doktorander i Växjö

Fler doktorander är sjukskrivna vid Växjö universitet än på många andra universitet i landet. Det säger Alexander Rohdin, som är ordförande i Växjös doktorandförening.

Problemet blev känt för två år sedan, när det gjordes en undersökning på Växjö universitet som handlade om doktorandernas arbetsmiljö. Undersökningen pekade bland annat på fler sjukskrivningar än normalt - och att sjukskrivningarna ofta hade arbetsrelaterade orsaker som stress, otydliga mål och höga krav på prestation.

Sen dess har det gjorts en del förbättringar, enligt Eva Lundberg, som är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap på Växjö universitet och en av författarna till undersökningen.

Undersökningen, som gjordes 2003, visade att de allra flesta av Växjös doktorander var nöjda med sin forskarutbildning och sin arbetssituation. Men det fanns också en hel del doktorander som inte var nöjda av olika anledningar. Antalet sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterade orsaker var hög. 14 procent av doktoranderna uppgav att de hade varit sjukskrivna mer än 14 dagar under 2002, och så mycket som 84 procent uppgav att de ofta kände en press att prestera mera.

- Sen dess vet jag att flera institutioner arbetat hårt till exempel när det gäller den administrativa delen av forskarutbildningen, som fått bättre struktur. Men det finns ju inga garantier för att enskilda doktorander uppfattar det som förbättringar, säger Eva Lundberg.

Och Alexander Rodhin, som själv är doktorand i statsvetenskap på Växjö universitet, håller med om att det har blivit bättre på många håll, men säger samtidigt att det inte är konstigt att antalet sjukskrivningar fortfarande är så högt eftersom kraven som ställs på doktoranderna känns orimliga ibland.